הסכם פיתוח כוללני בין המועצה לבין חב עמק אילון למטרת הקמת שכונת חיילים משוח

 
 
 
 
 

اتصلوا بنا